niedziela, 26 czerwca 2011

Worcław - Czerwiec 2011

3 czerwca 
 3 czerwca
 7 czerwca
 7 czerwca
 8 czerwca
 8 czerwca
 8 czerwca
 8 czerwca
 13 czerwca
 13 czerwca
 13 czerwca
 13 czerwca
13 czerwca
 14 czerwca
 14 czerwca
 15 czerwca
  15 czerwca
  15 czerwca
  15 czerwca
  15 czerwca
  15 czerwca
  15 czerwca
 15 czerwca
  16 czerwca
 16 czerwca
  16 czerwca

 22 czerwca
  22 czerwca
 22 czerwca
  22 czerwca
  22 czerwca
  22 czerwca
  22 czerwca
  22 czerwca
  22 czerwca
  22 czerwca
  22 czerwca
  22 czerwca
  22 czerwca
  22 czerwca
  22 czerwca
  22 czerwca
  22 czerwca
  22 czerwca
  22 czerwca

  23 czerwca
  
 23 czerwca
  23 czerwca
  23 czerwca
  23 czerwca
  23 czerwca
  23 czerwca
  23 czerwca
  23 czerwca
  23 czerwca
  23 czerwca
  23 czerwca
   23 czerwca

  23 czerwca

 26 czerwca
 27 czerwca

29 czerwca
 29 czerwca
 29 czerwca
29 czerwca